Beschrijving

Set breukencirkels met 10 rode metalen cirkels. De set bevat 1 hele cirkel en 9 cirkels verdeeld in gelijke segmenten van respectievelijk 2/2 t/m 10/10.

Breukencirkels voor het op concreet niveau uitvoeren van bewerkingen met gebroken getallen. Het materiaal introduceert het begrip breuken: de juiste bewoordingen, de rekenkundige bewerkingen met gelijknamige en ongelijknamige breuken, het omzetten in decimale breuken, hoekmeting enz. Het materiaal bestaat uit 10 rode metalen cirkels die passen in een groene lijst. Er is 1 hele cirkel en 9 cirkels zijn verdeeld in gelijke segmenten van respectievelijk 2/2 t/m 10/10. De breukencirkels worden geleverd zonder lessenaars.