Beschrijving

Getallenrek van 11 t/m 19, waarbij de getallen zijn afgedrukt in schrijfschrift.
De getalrekken dienen om:
– hoeveelheden en getallen van 11-19 te vormen
– naam, hoeveelheid en symbool te associëren
– de rangorde van de getallen 11-19 in te oefenen
Het materiaal bestaat uit een getalrek, verdeeld in 5 vakken, waarin een 10 is afgedrukt; een getalrek eveneens verdeeld in 5 vakken, waarin in vier vakken een 10 is gedrukt en het onderste vak blanco is, alsmede losse plankjes met de cijfers 1-9, die in de getalrekken passen.