Beschrijving

Gouden kubus met losse glazen kralen. Formaat 10 x 10 x 10 kralen.

Zodra het kind de beschikking heeft over de getalbegrippen 1 t/m 10, kan het gouden materiaal aangeboden worden. Het doel ervan is het leren kennen van de structuur van het tientallig stelsel. In het statische gedeelte leert het kind het materiaal kennen. In het dynamische gedeelte worden de verschillende rekenkundige bewerkingen praktisch en concreet uitgevoerd. De verschillende hoeveelheden worden ingedeeld in categorieën. Het kind leert zien dat alle hoeveelheden onder te brengen zijn in groepen (categorieën) die hooguit 9 elementen bevatten. Het gouden materiaal is als set te verkrijgen. Losse onderdelen kunnen worden bij besteld.