Beschrijving

De honderddelige boog is een metalen plaat waarin zich een verlaagde cirkel bevindt. Hierin kunnen breukenfiguren worden gelegd en herleid tot tiendelige breuken.