Beschrijving

Het oppervlaktemateriaal voor de vergelijking van oppervlaktes laat kinderen ervaren dat figuren die verschillend van vorm zijn, een zelfde oppervlakte kunnen hebben. Ook worden op hoger niveau de formules voor de oppervlakteberekening van rechthoek, driehoek en parallellogram duidelijk.