Beschrijving

Het doel van de plastic tafel van pythagoras is het neerleggen van vierkanten, die het kwadraat zijn van een tweeterm of een veelterm en ervaren dat bijvoorbeeld (2+3)2 niet gelijk is aan 22+32. Omdat de afmetingen in centimeters zijn, is het mogelijk het kwadraat van een tweeterm of een veelterm uit te rekenen. Ook is het materiaal goed te gebruiken om te laten ervaren wat er gebeurt als we bijvoorbeeld van een kwadraat van 4 een kwadraat van 7 maken.