Beschrijving

Memoriseren van het aftrekken. Aftrekker en verschil zijn bij dit materiaal niet groter dan negen. Het materiaal bestaat uit 3 tabellen en een kistje met uitkomsten. Tabel 1 dient voor controle. Hierop staan alle aftrektafels met hun uitkomsten. Tabel 2 is een werkkaart. Op de blauwe achtergrond staan de aftrekkers, op de rode ondergrond de aftrektallen en daartussen de uitkomsten. Tabel 3 is eveneens een werkkaart. Deze is ingedeeld als tabel 2, met dit verschil dat de uitkomsten nog ingevuld moeten worden.