Beschrijving

Door het werken met het concrete materiaal van de Stelling van Pythagoras ervaren kinderen dat de som van de oppervlakten van de vierkanten op de rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de oppervlakte van het vierkant op de schuine zijde. Met 3 verschillende platen wordt dit op 3 niveaus ervaren.