Beschrijving

Schuurpapieren letters in blokschrift. De medeklinkers staan op een roze plankje en de klinkers op een blauw plankje.

Met schuurpapieren letters leren de kinderen de letters door het voelen van de vorm, gecombineerd met het horen en uitspreken van de klank en het zien van het symbool. Het materiaal bereidt voor op het vormen en schrijven van woorden. Het bestaat uit gelakte plankjes, waarop de letters en dubbelklanken met fijn zand zijn aangebracht. Een opbergkistje hiervoor is apart verkrijgbaar. Er zijn sets die blokschrift aanbieden en sets die schrijfschrift aanbieden.