Beschrijving

Het materiaal voor de zinsontleding kan aangevuld worden met de controlekaart. De kaart is verdeeld in 18 vakjes. In elk vakje staat de naam van een zinsdeel. In veel vakjes staat daarboven een vraag. Doel van het materiaal is het ontleden van zinnen en voorbereiding voor het ontleden zonder materiaal.

Doel van Zinsontleding is inzicht krijgen in de zinsbouw en vaardigheid in het ontleden van zinnen in zinsdelen. Gaandeweg leert het kind ook de namen van de verschillende zinsdelen.