Beschrijving

Materiaal voor zinsontleding, bestaande uit twee kaarten en vier kistjes met cirkels en pijlen.

Doel van Zinsontleding is inzicht krijgen in de zinsbouw en vaardigheid in het ontleden van zinnen in zinsdelen. Gaandeweg leert het kind ook de namen van de verschillende zinsdelen.