Beschrijving

Met de twaalf blauwe driehoeken kunnen de geometrische vormen en het begin van hoekmeting worden verkend. Door het schuiven of omklappen ontstaan steeds nieuwe figuren. Kan in alle groepen gebruikt worden, steeds op een hoger niveau.

In 2017 zijn de 12 blauwe driehoeken in uitvoering gewijzigd, omdat door een inhoudelijke discussie met de AMI het inzicht is verkregen dat er voor de midden- en bovenbouw veel meer mogelijkheden met dit materiaal zijn, als de blauwe driehoeken worden voorzien van een witte achterzijde. Voor deze mogelijkheden kunt u bijgaande pdf raadplegen. Binnenkort zal deze worden vertaald naar het Nederlands.